Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Finnåkerssjön (WA45039249)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Finnåkerssjön (WA45039249)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Finnåkerssjön (WA45039249)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Finnåkerssjön (WA45039249)
Stationen skapades: 2011-02-08 16:47 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:04 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Lindesberg - 1885
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Nedre Arbogaån
Startår
2009
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6600236
SWEREF99 TM Östlig: 530731

RT 90 2,5 gon V - X: 6602151
RT 90 2,5 gon V - Y: 1485194

WGS84 Latitud: 59.539348
WGS84 Longitud: 15.543438

ETRS-89 Latitud: 59.53934
ETRS-89 Longitud: 15.54342

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Finnåkerssjön norr
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Finnåkerssjön norr

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton   En gång 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger Var sjätte år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton Var sjätte år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) Var sjätte år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa Var sjätte år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton Var sjätte år 2009 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   3 gånger per år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 3 gånger per år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 2009 2013
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   3 gånger per år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 3 gånger per år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 3 gånger per år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   3 gånger per år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 3 gånger per år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 3 gånger per år 2009 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Växtplankton