Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  WA39569786 (WA39569786)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lillsjöbäcken (SE660248-146171)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lillsjöbäcken (SE660248-146171)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lillsjöbäcken, Storsjön till Järleån (WA29711300)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2017-10-20 13:48 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Nora - 1884
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Dyltaån
Startår
1993
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6601244
SWEREF99 TM Östlig: 506783

RT 90 2,5 gon V - X: 6603450
RT 90 2,5 gon V - Y: 1461250

WGS84 Latitud: 59.5494726962463
WGS84 Longitud: 15.1199933576636

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Provfiske, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Lillsjöbäcken Stn 1
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Lillsjöbäcken Stn 1
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Lillsjöbäcken Stn 1
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Lillsjöbäcken Stn 1
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Lillsjöbäcken Stn 1

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Provfiske, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   En gång 2010 2010
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   En gång 2010 2010
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT En gång 2010 2010
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index En gång 2010 2010
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA En gång 2010 2010
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Fisk   Var sjätte år 1993 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   En gång 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2012 2012

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   En gång 2017 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve En gång 2017 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor En gång 2017 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   En gång 2017 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH En gång 2017 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet En gång 2017 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   En gång 2017 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   En gång 2017 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid En gång 2017 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans En gång 2017 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium En gång 2017 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium En gång 2017 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen En gång 2017 2017

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
RMÖ, Provfiske, Örebro länFisk
Operativ övervakningRMÖ, Provfiske, Örebro länFisk