Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Flosjöbäcken (NW660489-143042)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Flosjöbäcken (NW660489-143042)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Flosjöbäcken (NW660489-143042)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Flosjöbäcken, Fräkentjärnen till inloppet i Halvarsnoren (WA83716168)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2017-10-20 13:18 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Hällefors - 1863
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Gullspångsälven
Startår
2000
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6602570
SWEREF99 TM Östlig: 475968

RT 90 2,5 gon V - X: 6605150
RT 90 2,5 gon V - Y: 1430440

WGS84 Latitud: 59,5607369850588
WGS84 Longitud: 14,5747691315342

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Pp271 Flosjöbäcken elfiske
RMÖ, Provfiske, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Flosjöbäcken stn 3
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Flosjöbäcken stn 3
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Flosjöbäcken elfiske
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Flosjöbäcken elfiske

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Provfiske, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   En gång 2000 2000
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   En gång 2000 2000
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Fisk   Var sjätte år 2000 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   En gång 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2012 2012

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   Var sjätte år 2005 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg Var sjätte år 2005 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   Var sjätte år 2005 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH Var sjätte år 2005 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet Var sjätte år 2005 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   Var sjätte år 2005 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet Var sjätte år 2005 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Örebro länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
RMÖ, Provfiske, Örebro länFisk
Operativ övervakningRMÖ, Provfiske, Örebro länFisk