Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Björkasjön (WA11657549)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Björkasjön (WA11657549)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Björkasjön (WA11657549)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Björkasjön (WA11657549)
Stationen skapades: 2011-02-08 16:47 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:04 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Lindesberg - 1885
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Borsån
Startår
1974
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6604981
SWEREF99 TM Östlig: 516168

RT 90 2,5 gon V - X: 6607074
RT 90 2,5 gon V - Y: 1470683

WGS84 Latitud: 59.582769
WGS84 Longitud: 15.286271

ETRS-89 Latitud: 59.58276
ETRS-89 Longitud: 15.28626

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Björkasjön6058 mitt
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Björkasjön6058 mitt
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar 6058 Björkasjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton   En gång 2011 2011
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger En gång 2011 2011
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton En gång 2011 2011
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) En gång 2011 2011
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa En gång 2011 2011

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1974 1975
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1974 1975
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   Var sjätte år 2009 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1974 1975
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1974 1975
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 1974 1975
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 2 gånger per år 1974 1975
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   annat 1974 1975
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1974 1975
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1974 1975
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   Var sjätte år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve Var sjätte år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor Var sjätte år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   Var sjätte år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup Var sjätte år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans Var sjätte år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   Var sjätte år 2009 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1974 1975
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1974 1975
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1974 1975
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1974 1975
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1974 1975
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   En gång 2009 2009
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   Var sjätte år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH Var sjätte år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet Var sjätte år 2009 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve