Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Stora Lindessjön (WA38192030)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Stora Lindessjön (WA38192030)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Stora Lindessjön (WA38192030)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Stora Lindessjön (WA38192030)
Stationen skapades: 2011-02-08 16:11 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2016-05-20 15:38 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Lindesberg - 1885
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Borsån
Startår
1974
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6605455
SWEREF99 TM Östlig: 513027

RT 90 2,5 gon V - X: 6607586
RT 90 2,5 gon V - Y: 1467547

WGS84 Latitud: 59.587133
WGS84 Longitud: 15.230693

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar St Lindessjön östr
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar St Lindessjön östr
SRK, Arbogaån Bottenfauna i sjöar 6045 Stora Lindessjön
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar 6045 Stora Lindessjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton   En gång 2008 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton En gång 2008 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger En gång 2008 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) En gång 2008 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa En gång 2008 2008
SRK, Arbogaån Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   Vart annat år 1987 -
SRK, Arbogaån Bottenfauna i sjöar Bottenfauna BQI Vart annat år 2010 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   Var sjätte år 2014 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1974 1975
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1974 1975
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 1974 1975
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 2 gånger per år 1974 1975
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1974 1975
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1974 1975
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   annat 1974 1975
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1974 1975
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1974 1975
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   Var sjätte år 2014 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve Var sjätte år 2014 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor Var sjätte år 2014 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   Var sjätte år 2014 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup Var sjätte år 2014 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 2014 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans Var sjätte år 2014 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   Var sjätte år 2014 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1974 1975
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1974 1975
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1974 1975
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1974 1975
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1974 1975
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   Var sjätte år 2014 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH Var sjätte år 2014 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet Var sjätte år 2014 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, ArbogaånBottenfauna
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve