Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Molkomssjön (WA16849084)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Molkomssjön (WA16849084)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Molkomssjön (WA16849084)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Molkomssjön (WA16849084)
Stationen skapades: 2014-12-16 15:50 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Senast uppdaterad: 2015-06-01 13:26 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Karlstad - 1780
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Alsterälven
Startår
1971
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6605555
SWEREF99 TM Östlig: 427403

RT 90 2,5 gon V - X: 6608725
RT 90 2,5 gon V - Y: 1381890

WGS84 Latitud: 59,5819257489643
WGS84 Longitud: 13,714588124328

ETRS-89 Latitud: 59.58192
ETRS-89 Longitud: 13.71458

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Vattenkemi i sjöar Molkomssjön djuphåla
SCR, Värmlands län, Miljögifter Ftalater, fenoler och tennorganiska föreningar i sediment, screening 2008

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 1971 -
KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kjeldahlkväve 1 gång per år 1971 -
KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 1 gång per år 1971 -
KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 1 gång per år 1971 -
KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 1 gång per år 2006 -
KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 1971 -
KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 1971 -
KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   1 gång per år 1972 -
KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 1 gång per år 1983 -
KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 1 gång per år 1972 -
KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   1 gång per år 1972 -
KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 1972 -
KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 1972 -
KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1972 -
SCR, Värmlands län, Miljögifter Ftalater, fenoler och tennorganiska föreningar i sediment, screening 2008 Prioriterade ämnen   En gång 2008 2008
SCR, Värmlands län, Miljögifter Ftalater, fenoler och tennorganiska föreningar i sediment, screening 2008 Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) En gång 2008 2008
SCR, Värmlands län, Miljögifter Ftalater, fenoler och tennorganiska föreningar i sediment, screening 2008 Prioriterade ämnen Oktylfenol En gång 2008 2008
SCR, Värmlands län, Miljögifter Ftalater, fenoler och tennorganiska föreningar i sediment, screening 2008 Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) En gång 2008 2008
SCR, Värmlands län, Miljögifter Ftalater, fenoler och tennorganiska föreningar i sediment, screening 2008 Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar En gång 2008 2008
SCR, Värmlands län, Miljögifter Ftalater, fenoler och tennorganiska föreningar i sediment, screening 2008 Särskilda förorenande ämnen   En gång 2008 2008
SCR, Värmlands län, Miljögifter Ftalater, fenoler och tennorganiska föreningar i sediment, screening 2008 Särskilda förorenande ämnen Bisfenol A En gång 2008 2008
SCR, Värmlands län, Miljögifter Ftalater, fenoler och tennorganiska föreningar i sediment, screening 2008 Särskilda förorenande ämnen Triclosan En gång 2008 2008

Biologiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Vattenkemi i sjöar Växtplankton   1 gång per år 2006 -
KÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommun Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2006 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommunLjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningKÖ, Övervakningsprogram Karlstads kommunVäxtplankton