SCR, Värmlands län, Miljögifter

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Screeningarna är ett första led i att identifiera de kemiska ämnen som kan medföra hälso- och miljöproblem. Undersökningarna är ofta översiktliga inventeringar som vanligen genomförs i form av ettåriga mätkampanjer.

Screeningarna är ofta förtätningar av nationella screeningar (samordnade av Naturvårdsverket), varför valet av parametrar, matriser och analysmetoder följer de nationella screeningarna. Ibland genomförs dock regionala screeningar på eget initiativ.
Läs mer
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Värmlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
SCR, Screening
2003
-
Pågående
Värmland
2014-11-25 13:27
2018-06-04 13:17
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Björka älv, Björkefors SE664574-135272 Björka Älv, Björkefors Björka älv nedströms Björken Göta älv
2 Daglösen, norra delen SE662050-140875 Daglösen Göta älv
3 Glafsfjorden, Kyrkviken SE661744-131785 Glafsfjorden, Kyrkviken Kyrkviken - del av Glafsfjorden Göta älv
4 Glumman, Väse kyrka SE658954-138825 Glumman, Väse kyrka Glumman Göta älv
5 Hyndalsån, nedströms Kils ARV SE659974-135736 Tolerudsbäcken, Hyndalsån, Nedstr. utsläp Tolerudsbäcken Göta älv
6 Järnsjön, djupområde SE658620-129660 Järnsjön, Järnsjön, Djupområde Järnsjön Göta älv
7 Kattfjorden, mitt SE658115-136189 Vänern-Kattfjorden, Kattfjorden Öster Vänern - Kattfjorden Göta älv
8 Molkomssjön djuphålan SE660874-138196 Molkomssjön Göta älv
9 Molkomssjön, mitt SE660918-138173 Molkomssjön Molkomssjön Göta älv
10 Varnumsviken, djuphålan SE657940-140120 Varnumsviken, Varnumsviken, djuphålet Vänern - Varnumsviken Göta älv
11 Vrångsälven, Tälle SE664049-130194 Vrångsälven, Tälle Vrångsälven nedströms Billan Göta älv
12 Värmullen södra delen SE665910-138157 Värmullen Värmullen Göta älv
13 Öjevettern, mellannivå SE660070-141080 Öjevettern, Öjevettern, mellannivå Öjevettern Göta älv
14 Öster-Svans utlopp SE656870-131654 Öster-Svan, Öster-Svans Utlopp Lillälven nedströms Öster-Svan Göta älv

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Byälven, Nysäter SE657690-132799 Byälven, Nysäter Byälven ns Gillbergasjön Göta älv
2 Färnsjön, norra delen SE662166-140659 Färnsjön Färnsjön Göta älv
3 Grumsfjorden, Karba SE658227-134590 Karba, Grums Vänern - Grumsfjorden och Borgvikssjön Göta älv
4 Hammarösjön, Kaplan SE658472-137282 Hammarösjön Vänern - Hammarösjön Göta älv
5 Klarälven, Heden SE658680-137261 Heden, Karlstad Klarälven - Kaplansälven Göta älv
6 Klarälven, nedströms Munkfors SE663456-137198 Klarälven, nedströms Munkfors Klarälven ns Enån Göta älv
7 Klarälven, Ransby SE673157-134352 Klarälven, Ransby Klarälven ns Vingäng Göta älv
8 Klarälven, östra älvgrenen SE658494-137174 Klarälven-Östra älvgrenen, Kalvholmen Klarälven - östra älvgrenen Göta älv
9 Kölaälven, Gubbenäset SE662877-129617 Kölaälven Kölaälven nedströms Rinnan Göta älv
10 Mellan-Fryken, norra delen SE663250-135063 Mellan-Fryken Mellan-Fryken Göta älv
11 Portilaån, utlopp SE658282-134661 Portilaån, Norra Utloppet i Vänern Portilaån Göta älv
12 Stackviken Vänern SE616997-165895 Vänern-Säffle Vänern - Dalbosjön Göta älv
13 Sälsjön SE656765-141306 Sälsjön Sälsjön Göta älv
14 Tångån, Tången SE660576-137096 Tångån, Tången Tångån Göta älv
15 Varnumsviken, Gustavsvik SE658068-140105 Gustavsvik, Kristinehamn Vänern - Varnumsviken Göta älv
16 Vålösundet hamn, mittemot Tyskön SE657476-140002 Vålösundet Vänern - Varnumsviken Göta älv
17 Vålösundet, Tyskön SE657487-139987 Vålösundet Vänern - Varnumsviken Göta älv
18 Vänern, Kanikenäset SE658512-136994 Kanikenäset, Karlstad Vänern - Hammarösjön Göta älv
19 Vänern, Mörudden hamn SE657937-136862 Mörudden, Skoghall Vänern - Värmlandssjön Göta älv
20 Vänern-Åsfjorden 1 SE658220-134889 Åsfjorden, Grums Vänern - Åsfjorden Göta älv
21 Vänern-Åsfjorden 2 SE658299-134840 Åsfjorden Vänern - Åsfjorden Göta älv
22 Västra Silen, norra delen SE658482-129062 Västra Silen Västra Silen Göta älv
23 Östra Grysjön SE671578-136291 Östra Grysjön Östra Grysjön Göta älv
24 Övre Fryken, Notnäs SE667095-134495 Övre Fryken, Övre Fryken, Notnäs Övre Fryken Göta älv