Västra Silen, norra delen

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE658482-129062
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Västra Silen (WA81678879)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Västra Silen (WA81678879)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Västra Silen (WA81678879)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Västra Silen (WA81678879)
Stationen skapades: 2014-11-25 13:02 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 19:03 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Årjäng - 1765
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Upperudsälven
Startår
2012
Slutår
2012
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6580561
SWEREF99 TM Östlig: 336487

RT 90 2,5 gon V - X: 6584823
RT 90 2,5 gon V - Y: 1290627

WGS84 Latitud: 59,3321019024675
WGS84 Longitud: 12,1256446873165

ETRS-89 Latitud: 59.33209
ETRS-89 Longitud: 12.12563

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Västra Silen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Särskilda förorenande ämnen   En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Särskilda förorenande ämnen Arsenik En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Särskilda förorenande ämnen Krom En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Särskilda förorenande ämnen Zink En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Särskilda förorenande ämnen Koppar En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Särskilda förorenande ämnen Triclosan En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Särskilda förorenande ämnen MCCP En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Särskilda förorenande ämnen Bisfenol A En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Särskilda förorenande ämnen Bentazon En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Särskilda förorenande ämnen Diklorprop En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Särskilda förorenande ämnen Kloridazon En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Särskilda förorenande ämnen MCPA En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Särskilda förorenande ämnen Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Särskilda förorenande ämnen Metribuzin En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Särskilda förorenande ämnen Metsulfuronmetyl En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Särskilda förorenande ämnen Pirimikarb En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Särskilda förorenande ämnen Sulfosulfuron En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Särskilda förorenande ämnen Diflufenikan En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Näringsämnen   En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Näringsämnen Järn En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Näringsämnen Mangan En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Näringsämnen TOC En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Näringsämnen Kisel En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Näringsämnen Löst organiskt kol En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen   En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Naftalen En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Oktylfenol En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Pentaklorbensen En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Pentaklorfenol En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Triklorbensener En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Hexaklorbensen En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Hexaklorbutadien En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Isoproturon En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Simazin En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Endosulfan En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Alaklor En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Antracen En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Atrazin En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Bensen En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Klorfenvinfos En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Klorpyrifos En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen 1,2-dikloretan En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Diklormetan En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Diuron En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Fluoranten En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Cybutryn/Irgarol En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Hexabromcyklododekaner (HBCDD) En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Triklormetan (kloroform) En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Trifluralin En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Aldrin En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Dieldrin En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Endrin En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen DDT En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Isodrin En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Tetrakloretylen En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Trikloretylen En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Alfa-hexaklorcyklohexan En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Gamma-hexaklorcyklohexan En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Aklonifen En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Terbutryn En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Bifenox En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Diklorvos En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Kinoxifen En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Tribenuronmetyl En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Barium En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Cyanazin En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Dimetoat En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fenpropimorf En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Metamitron En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Tifensulfuronmetyl En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Strontium En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar BAM En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1,1,1-Trikloretan En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1,1,2-Trikloretan En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Cis-1,2-dikloreten En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1,2-diklorpropan En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Acenaftylen En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Acenaften En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluoren En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fenantren En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Pyren En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Benso(a)antracen En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Krysen En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Dibenso(a,h)antracen En gång 2012 2012

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Nej Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000