Bäck från Torpsjön, Bodetta

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE661375-135044
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Bäck från Torpsjön (WA24020107)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Bäck från Torpsjön (WA24020107)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Bäck från Torpsjön (WA24020107)
Stationen skapades: 2014-06-17 12:55
Senast uppdaterad: 2015-03-12 13:47 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Värmland - 17
Kommun
Kil - 1715
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
108 - 108
Åtgärdsområde
Norsälven
Startår
2008
Slutår
2008
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6610198
SWEREF99 TM Östlig: 395910

RT 90 2,5 gon V - X: 6613754
RT 90 2,5 gon V - Y: 1350440

WGS84 Latitud: 59,6169482619262
WGS84 Longitud: 13,1549830030769

ETRS-89 Latitud: 59.61694
ETRS-89 Longitud: 13.15497

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Bäck från Torpsjön, Bodetta

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger   En gång 2008 2008
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2008 2008