Bäck från Torpsjön

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE661375-135044
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2014-06-17 12:55
Senast uppdaterad: 2022-04-14 08:14 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Värmland - 17
Kommun
Kil - 1715
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Norsälven
Startår
2008
Slutår
2021
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6610199
SWEREF99 TM Östlig: 395913

RT 90 2,5 gon V - X: 6613754
RT 90 2,5 gon V - Y: 1350442

WGS84 Latitud: 59,6169507597574
WGS84 Longitud: 13,1550239347535

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2021 Bäck från Torpsjön
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Bäck från Torpsjön, Bodetta

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger   En gång 2008 2008
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2008 2008

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer