Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Färvilsån (WA60294755)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Färvilsån (WA74755477)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Färvilsån (WA74755477)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Färvilsån (WA74755477)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:17 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Nora - 1884
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Dyltaån
Startår
1988
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6607512
SWEREF99 TM Östlig: 496061

RT 90 2,5 gon V - X: 6609850
RT 90 2,5 gon V - Y: 1450600

WGS84 Latitud: 58,7146392742155
WGS84 Longitud: 14,4984898229448

ETRS-89 Latitud: 59.60578
ETRS-89 Longitud: 14.93020

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Pp074 Färvilsån
RMÖ, Provfiske, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Färvilsån elfiske
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Färvilsån elfiske
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Färvilsån elfiske

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Provfiske, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var femte år 1997 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var femte år 1997 2007
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Fisk   Var sjätte år 1988 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 2002 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 2002 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger vart sjätte år 2013 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger vart sjätte år 2013 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 4 gånger vart sjätte år 2013 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 4 gånger vart sjätte år 2013 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 4 gånger vart sjätte år 2013 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2002 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 2002 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 2002 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 2002 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2002 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Örebro länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
RMÖ, Provfiske, Örebro länFisk