Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Trösälven (WA27353528)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Trösälven (WA27353528)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Trösälven (WA27353528)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Trösälven (WA27353528)
Stationen skapades: 2016-02-10 11:44 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Hällefors - 1863
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Gullspångsälven
Startår
2007
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6608313
SWEREF99 TM Östlig: 470641

RT 90 2,5 gon V - X: 6610960
RT 90 2,5 gon V - Y: 1425180

WGS84 Latitud: 59,6119698425627
WGS84 Longitud: 14,4797251373368

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Norra Loken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 2007 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 2007 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 2007 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2007 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2007 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 2007 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 2007 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2007 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 2007 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 2007 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   1 gång per år 2007 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   1 gång per år 2007 -