Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Märstaån-Rosersbergsbäcken (WA40174686)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Märstaån-Rosersbergsbäcken (WA40174686)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Märstaån-Rosersbergsbäcken (WA40174686)
Stationen skapades: 2014-11-27 13:50 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 19:04 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Stockholm - 01
Kommun
Sigtuna - 0191
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Skarven-Närområde
Startår
2012
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6611657
SWEREF99 TM Östlig: 661329

RT 90 2,5 gon V - X: 6611988
RT 90 2,5 gon V - Y: 1615962

WGS84 Latitud: 59,6118328552083
WGS84 Longitud: 17,8595126166033

ETRS-89 Latitud: 59.61183
ETRS-89 Longitud: 17.85951

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Märstaåns vattensamverkan Kiselalger i Märstaån Mä2 Rosersbergsbäcken
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Mä2 Rosersbergsbäcken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Näringsämnen   12 gånger per år 2012 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 2012 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 2012 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Prioriterade ämnen   12 gånger per år 2012 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger per år 2012 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger per år 2012 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 12 gånger per år 2012 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 2012 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Särskilda förorenande ämnen Arsenik 12 gånger per år 2012 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Särskilda förorenande ämnen Krom 12 gånger per år 2012 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Särskilda förorenande ämnen Zink 12 gånger per år 2012 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Särskilda förorenande ämnen Koppar 12 gånger per år 2012 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 12 gånger per år 2012 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Särskilda förorenande ämnen Nitrat 12 gånger per år 2012 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Försurning   12 gånger per år 2012 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Försurning pH 12 gånger per år 2012 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 2012 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Försurning Syraneutraliserande förmåga (ANC) 12 gånger per år 2012 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Märstaåns vattensamverkan Kiselalger i Märstaån Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2012 2014
SRK, Märstaåns vattensamverkan Kiselalger i Märstaån Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2012 2014
SRK, Märstaåns vattensamverkan Kiselalger i Märstaån Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2012 2014