Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Märstaån (WA23364451)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Märstaån (WA23364451)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Märstaån (WA23364451)
Stationen skapades: 2014-11-27 13:53 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 19:04 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Stockholm - 01
Kommun
Sigtuna - 0191
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Skarven-Närområde
Startår
2012
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6613926
SWEREF99 TM Östlig: 662499

RT 90 2,5 gon V - X: 6614243
RT 90 2,5 gon V - Y: 1617160

WGS84 Latitud: 59,6317284551671
WGS84 Longitud: 17,8819642660553

ETRS-89 Latitud: 59.63172
ETRS-89 Longitud: 17.88196

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Mä5 Kättstabäcken
SRK, Märstaåns vattensamverkan Kiselalger i Märstaån Mä5 Kättstabäcken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Prioriterade ämnen   12 gånger per år 2012 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger per år 2012 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger per år 2012 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 12 gånger per år 2012 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Näringsämnen   12 gånger per år 2012 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 2012 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 2012 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Försurning   12 gånger per år 2012 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Försurning pH 12 gånger per år 2012 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 2012 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Försurning Syraneutraliserande förmåga (ANC) 12 gånger per år 2012 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 2012 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Särskilda förorenande ämnen Arsenik 12 gånger per år 2012 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 12 gånger per år 2012 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Särskilda förorenande ämnen Nitrat 12 gånger per år 2012 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Särskilda förorenande ämnen Zink 12 gånger per år 2012 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Särskilda förorenande ämnen Koppar 12 gånger per år 2012 -
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Särskilda förorenande ämnen Krom 12 gånger per år 2012 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Märstaåns vattensamverkan Kiselalger i Märstaån Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2012 2014
SRK, Märstaåns vattensamverkan Kiselalger i Märstaån Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2012 2014
SRK, Märstaåns vattensamverkan Kiselalger i Märstaån Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2012 2014

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Märstaåns vattensamverkanFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Påväxt-kiselalger
Särskilda förorenande ämnenAmmoniak
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Särskilda förorenande ämnenZink
Operativ övervakningSRK, Märstaåns vattensamverkanNäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Påväxt-kiselalger
Särskilda förorenande ämnenAmmoniak
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Särskilda förorenande ämnenZink