Ljustjärnen308

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE661440-142507
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Ljustjärnen (WA34058169)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ljustjärnen (WA34058169)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ljustjärnen (WA34058169)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ljustjärnen (WA34058169)
Stationen skapades: 2016-02-10 11:44 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Hällefors - 1863
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Gullspångsälven
Startår
2012
Slutår
2012
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6611750
SWEREF99 TM Östlig: 470489

RT 90 2,5 gon V - X: 6614400
RT 90 2,5 gon V - Y: 1425070

WGS84 Latitud: 59,6428196939702
WGS84 Longitud: 14,476557106916

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljustjärnen308

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   En gång 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve En gång 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor En gång 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   En gång 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   En gång 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH En gång 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet En gång 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   En gång 2012 2012