Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Brunnshyttebäcken mellan Vasselsjön och Lundsfjärden (WA84622441)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Brunnshyttebäcken mellan Vasselsjön och Lundsfjärden (WA84622441)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Brunnshyttebäcken mellan Vasselsjön och Lundsfjärden (WA84622441)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Brunnshyttebäcken mellan Vasselsjön och Lundsfjärden (WA84622441)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:12 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Hällefors - 1863
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Gullspångsälven
Startår
1980
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6612569
SWEREF99 TM Östlig: 484364

RT 90 2,5 gon V - X: 6615051
RT 90 2,5 gon V - Y: 1438960

WGS84 Latitud: 59,6509276027362
WGS84 Longitud: 14,7225959875069

ETRS-89 Latitud: 59.65092
ETRS-89 Longitud: 14.72258

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
GRMÖ, Gemensamt delprogram stormusslor Statusbedömning och övervakning av stormusslor, Örebro län 66148311439360 Brunnshyttebäcken
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Pp244 Brunnshyttebäcken
RMÖ, Provfiske, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Brunnshyttebäcken
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Brunnshyttebäcken
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Brunnshyttebäcken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Provfiske, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var femte år 1987 2004
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var femte år 1987 2004
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Fisk   Var sjätte år 1980 -
GRMÖ, Gemensamt delprogram stormusslor Statusbedömning och övervakning av stormusslor, Örebro län Bottenfauna   Var sjätte år 2007 -
GRMÖ, Gemensamt delprogram stormusslor Statusbedömning och övervakning av stormusslor, Örebro län Bottenfauna Stormusslor, utbredning Var sjätte år 2007 -
GRMÖ, Gemensamt delprogram stormusslor Statusbedömning och övervakning av stormusslor, Örebro län Bottenfauna Stormusslor, täthet Var sjätte år 2007 -
GRMÖ, Gemensamt delprogram stormusslor Statusbedömning och övervakning av stormusslor, Örebro län Bottenfauna Stormusslor, rekrytering Var sjätte år 2007 -
GRMÖ, Gemensamt delprogram stormusslor Statusbedömning och övervakning av stormusslor, Örebro län Bottenfauna Stormusslor, storlek Var sjätte år 2007 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   Var sjätte år 2002 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg Var sjätte år 2002 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   Var sjätte år 2002 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet Var sjätte år 2002 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   Var sjätte år 2002 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH Var sjätte år 2002 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet Var sjätte år 2002 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Örebro länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
RMÖ, Provfiske, Örebro länFisk
GRMÖ, Gemensamt delprogram stormusslorBottenfauna
Operativ övervakningRMÖ, Provfiske, Örebro länFisk