Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:41 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Stockholm - 01
Kommun
Norrtälje - 0188
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE59060
Åtgärdsområde
Bergshamraån och Bergshamraviken
Startår
1988
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6616548
SWEREF99 TM Östlig: 705000

RT 90 2,5 gon V - X: 6616350
RT 90 2,5 gon V - Y: 1659700

WGS84 Latitud: 59.6365162895
WGS84 Longitud: 18.6367014915

ETRS-89 Latitud: 59.63651
ETRS-89 Longitud: 18.63669

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Fem Norrtäljeåar Vattenkemi NOR-VDRG3 Bergshamraån
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag AB1 Bergshamraån, Bergshamra
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Fisk i rinnande vatten AB1 Bergshamraån, Bergshamra
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten AB1 Bergshamraån, Bergshamra

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var tredje år 2000 2012
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Var tredje år 2000 2012
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Var tredje år 2000 2012
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Var tredje år 2000 2012
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Fisk i rinnande vatten Fisk   1 gång per år 2000 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Fisk i rinnande vatten Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) 1 gång per år 2000 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger   Var tredje år 2007 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 2007 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var tredje år 2007 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal Var tredje år 2010 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager Var tredje år 2010 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger Var tredje år 2010 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Fem Norrtäljeåar Vattenkemi Näringsämnen   12 gånger per år 1988 -
KÖ, Fem Norrtäljeåar Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1988 -
KÖ, Fem Norrtäljeåar Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1988 -
KÖ, Fem Norrtäljeåar Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 1988 -
KÖ, Fem Norrtäljeåar Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Nitrat 12 gånger per år 1988 -
KÖ, Fem Norrtäljeåar Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 12 gånger per år 1988 -
KÖ, Fem Norrtäljeåar Vattenkemi Försurning   12 gånger per år 1988 -
KÖ, Fem Norrtäljeåar Vattenkemi Försurning pH 12 gånger per år 1988 -
KÖ, Fem Norrtäljeåar Vattenkemi Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1988 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag.Fisk
Påväxt-kiselalger
KÖ, Fem NorrtäljeåarFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Särskilda förorenande ämnenAmmoniak
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Operativ övervakningRMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag.Påväxt-kiselalger
KÖ, Fem NorrtäljeåarNäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Särskilda förorenande ämnenAmmoniak
Särskilda förorenande ämnenNitrat