Halvtron mitt

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE661848-143374
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Halvtron (WA86860784)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Halvtron (WA86860784)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Halvtron (WA86860784)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Halvtron (WA86860784)
Stationen skapades: 2013-12-18 13:55 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:56 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Hällefors - 1863
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Gullspångsälven
Startår
1986
Slutår
2008
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6615929
SWEREF99 TM Östlig: 479107

RT 90 2,5 gon V - X: 6618476
RT 90 2,5 gon V - Y: 1433741

WGS84 Latitud: 59,6808669718536
WGS84 Longitud: 14,6289813420762

ETRS-89 Latitud: 59.68086
ETRS-89 Longitud: 14.62898

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Halvtron mitt
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Halvtron mitt

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1986 2002
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1986 2002

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   1 gång per år 2007 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   En gång 2008 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup En gång 2008 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 2007 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 2007 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   1 gång per år 2007 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   1 gång per år 2007 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 2007 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2007 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2007 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 2007 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 2007 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2007 2008