Aspen mitt

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE661872-145395
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Aspen (WA45698331)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Aspen (WA45698331)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Aspen (WA45698331)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Aspen (WA45698331)
Stationen skapades: 2013-03-25 17:40 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:53 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Lindesberg - 1885
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Dyltaån
Startår
2011
Slutår
2017
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6616419
SWEREF99 TM Östlig: 499302

RT 90 2,5 gon V - X: 6618720
RT 90 2,5 gon V - Y: 1453950

WGS84 Latitud: 59,6857878117839
WGS84 Longitud: 14,9876033973352

ETRS-89 Latitud: 59.68578
ETRS-89 Longitud: 14.98760

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Aspen mitt

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   Var sjätte år 2011 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   Var sjätte år 2011 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup Var sjätte år 2011 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   Var sjätte år 2011 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve Var sjätte år 2011 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor Var sjätte år 2011 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 2011 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans Var sjätte år 2011 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   En gång 2011 2011
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   Var sjätte år 2011 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   Var sjätte år 2011 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH Var sjätte år 2011 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet Var sjätte år 2011 2017

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve