Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  WA27191377 (WA27191377)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vasslabäcken från Kroktjärnen till Rastälven (WA83055279)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vasslabäcken från Kroktjärnen till Rastälven (WA83055279)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vasslabäcken från Kroktjärnen till Rastälven (WA83055279)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:15 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Nora - 1884
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Dyltaån
Startår
2004
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6617119
SWEREF99 TM Östlig: 495659

RT 90 2,5 gon V - X: 6619465
RT 90 2,5 gon V - Y: 1450315

WGS84 Latitud: 59.692052
WGS84 Longitud: 14.922905

ETRS-89 Latitud: 59.69205
ETRS-89 Longitud: 14.92288

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Pp317 Meshattbäcken Stn 3
RMÖ, Provfiske, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Meshattbäcken Stn 3
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Meshattbäcken Stn 3
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Meshattbäcken Stn 3

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Provfiske, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var femte år 2008 2013
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   En gång 2008 2008
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Fisk   Var sjätte år 2008 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   Var sjätte år 2004 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg Var sjätte år 2004 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   Var sjätte år 2004 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH Var sjätte år 2004 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet Var sjätte år 2004 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   Var sjätte år 2004 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet Var sjätte år 2004 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Provfiske, Örebro länBottenfauna
Fisk
KEU, Örebro länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Operativ övervakningRMÖ, Provfiske, Örebro länFisk