Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Långsvan (WA69603689)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Långsvan (WA69603689)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Långsvan (WA69603689)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Långsvan (WA69603689)
Stationen skapades: 2015-02-26 07:59 av Länsstyrelsen i Västmanlands län
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:39 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Västmanland - 19
Kommun
Skinnskatteberg - 1904
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Hedströmmen
Startår
1991
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6618897
SWEREF99 TM Östlig: 546136

RT 90 2,5 gon V - X: 6620630
RT 90 2,5 gon V - Y: 1500830

WGS84 Latitud: 59,7054806701318
WGS84 Longitud: 15,8198864246766

ETRS-89 Latitud: 59.70548
ETRS-89 Longitud: 15.81987

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK Hedströmmen Metaller i sediment Långsvan P1

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK HedströmmenPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink