Torrvarpen mitt

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE662096-142621
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Torrvarpen (WA39693216)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Torrvarpen (WA39693216)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Torrvarpen (WA39693216)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Torrvarpen (WA39693216)
Stationen skapades: 2013-12-18 13:55 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:56 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Hällefors - 1863
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Gullspångsälven
Startår
2007
Slutår
2007
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6618321
SWEREF99 TM Östlig: 471549

RT 90 2,5 gon V - X: 6620960
RT 90 2,5 gon V - Y: 1426210

WGS84 Latitud: 59,7018906498971
WGS84 Longitud: 14,4944659323909

ETRS-89 Latitud: 59.70189
ETRS-89 Longitud: 14.49445

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Torrvarpen mitt

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   En gång 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   En gång 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve En gång 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor En gång 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   En gång 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans En gång 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   En gång 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   En gång 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   En gång 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH En gång 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet En gång 2007 2007