Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Storån mellan Sörsjön och Råsvalen (WA31471564)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Storån mellan Sörsjön och Råsvalen (WA31471564)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Storån mellan Sörsjön och Råsvalen (WA31471564)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Storån mellan Sörsjön och Råsvalen (WA31471564)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-05-20 15:39 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Lindesberg - 1885
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Borsån
Startår
1987
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6619408
SWEREF99 TM Östlig: 507603

RT 90 2,5 gon V - X: 6621609
RT 90 2,5 gon V - Y: 1462290

WGS84 Latitud: 59,7125591232
WGS84 Longitud: 15,1351385019185

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Storåns inflöde i Råsvalen
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag 6034 Storån inflöde i Råsvalen
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag 6034 Storån inflöde i Råsvalen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   En gång 2007 2007

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1997 2015
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1997 2015
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 2011 2012
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 2011 2012
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   annat 1987 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1987 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1987 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1997 -
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen   annat 2000 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar annat 2000 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar annat 2000 2002
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar annat 2000 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar annat 2000 2014
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1988 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1988 -
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   annat 2000 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik annat 2000 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom annat 2000 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar annat 2000 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink annat 2000 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 2000 2002
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium annat 2000 2002
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 2010 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2010 2012
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 2010 2012
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 6 gånger per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 6 gånger per år 2010 2012

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, ArbogaånFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur