St Grängen mitt

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE662611-144289
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Stora Grängen (WA61934173)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Stora Grängen (WA61934173)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Stora Grängen (WA61934173)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Stora Grängen (WA61934173)
Stationen skapades: 2011-02-08 16:47 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:05 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Hällefors - 1863
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Dyltaån
Startår
1986
Slutår
2017
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6623674
SWEREF99 TM Östlig: 488161

RT 90 2,5 gon V - X: 6626114
RT 90 2,5 gon V - Y: 1442894

WGS84 Latitud: 59.750772
WGS84 Longitud: 14.789346

ETRS-89 Latitud: 59.75076
ETRS-89 Longitud: 14.78932

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar St Grängen mitt
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar St Grängen mitt

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1986 2002
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1986 2002

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   Var sjätte år 2011 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup Var sjätte år 2011 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   Var sjätte år 2011 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 2011 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans Var sjätte år 2011 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   En gång 2011 2011
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   Var sjätte år 2011 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   Var sjätte år 2011 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH Var sjätte år 2011 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet Var sjätte år 2011 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   Var sjätte år 2011 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve Var sjätte år 2011 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor Var sjätte år 2011 2017

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve