Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Saxen-Hällefors/Filipstad (WA22493376)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Saxen-Hällefors/Filipstad (WA22493376)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Saxen-Hällefors/Filipstad (WA22493376)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Saxen-Hällefors/Filipstad (WA22493376)
Stationen skapades: 2011-02-08 16:47 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:05 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Hällefors - 1863
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Gullspångsälven
Startår
1986
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6623818
SWEREF99 TM Östlig: 469108

RT 90 2,5 gon V - X: 6626490
RT 90 2,5 gon V - Y: 1423835

WGS84 Latitud: 59,751086
WGS84 Longitud: 14,450286

ETRS-89 Latitud: 59.75107
ETRS-89 Longitud: 14.45027

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Saxen329 södr
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Saxen329 södr

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1986 2002
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1986 2002

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   1 gång per år 1986 2002
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 1986 2002
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1986 2002
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   1 gång per år 1986 2002
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 1986 2002
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 1986 2002
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1986 2002
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1986 2002
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 1986 2002
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 1986 2002
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 1986 2002