Norrmogen6810 södr

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE662685-147750
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Norrmogen (WA44449597)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Norrmogen (WA44449597)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Norrmogen (WA44449597)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Norrmogen (WA44449597)
Stationen skapades: 2013-12-18 13:55 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:56 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Lindesberg - 1885
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Sverkestaån
Startår
1992
Slutår
2007
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6624831
SWEREF99 TM Östlig: 522742

RT 90 2,5 gon V - X: 6626850
RT 90 2,5 gon V - Y: 1477500

WGS84 Latitud: 59,7606989603966
WGS84 Longitud: 15,4048034093637

ETRS-89 Latitud: 59.76070
ETRS-89 Longitud: 15.40480

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Norrmogen6810 södr
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar 6810 Norrmogen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   En gång 2007 2007
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   1 gång per år 1992 1996
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 1 gång per år 1992 1996
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 1992 1996
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 1992 1996
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1992 1996
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   En gång 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve En gång 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor En gång 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   En gång 2007 2007
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 1992 1996
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 1992 1996
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 1992 1996
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 1 gång per år 1993 1996
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   En gång 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet En gång 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH En gång 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   En gång 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans En gång 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   En gång 2007 2007
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 1992 1996
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 1992 1996
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1994 1996
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1992 1996
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   1 gång per år 1992 1996
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 1992 1996