Arbogaån Löa

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE663139-146345
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Storån mellan Norrsjön och Kölsjöån (WA41291939)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Storån mellan Norrsjön och Kölsjöån (WA41291939)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Storån mellan Norrsjön och Kölsjöån (WA41291939)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Storån mellan Norrsjön och Kölsjöån (WA41291939)
Stationen skapades: 2011-02-08 16:11 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2016-05-20 15:39 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Lindesberg - 1885
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Borsån
Startår
2010
Slutår
2018
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6629236
SWEREF99 TM Östlig: 508563

RT 90 2,5 gon V - X: 6631429
RT 90 2,5 gon V - Y: 1463370

WGS84 Latitud: 59,8007916197027
WGS84 Longitud: 15,1526037669316

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Arbogaån Löa
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Arbogaån Löa
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag 6031 Storån nedströms Norrsjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen   annat 2010 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar annat 2010 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar annat 2010 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar annat 2010 2014
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   Två gånger 2018 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor Två gånger 2018 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve Två gånger 2018 2018
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   annat 2010 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik annat 2010 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom annat 2010 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar annat 2010 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink annat 2010 2014
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   Två gånger 2018 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   Två gånger 2018 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH Två gånger 2018 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet Två gånger 2018 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Två gånger 2018 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid Två gånger 2018 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans Två gånger 2018 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium Två gånger 2018 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium Två gånger 2018 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen Två gånger 2018 2018

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   En gång 2018 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2018 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2018 2018

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger
Operativ övervakningRMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länNäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger