Norrtäljeån-Malstaån-Ekeby

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE663177-166004
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Norrtäljeån-Malstaån (WA72357188)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Norrtäljeån-Malstaån (WA72357188)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Norrtäljeån-Malstaån (WA72357188)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Norrtäljeån-Malstaån (WA72357188)
Stationen skapades: 2011-02-18 11:02 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:11 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Stockholm - 01
Kommun
Norrtälje - 0188
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrtäljeån - SE59000
Åtgärdsområde
Broströmmen, Norrtäljeån och Norrtäljeviken
Startår
2008
Slutår
2017
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6634222
SWEREF99 TM Östlig: 704014

RT 90 2,5 gon V - X: 6634037
RT 90 2,5 gon V - Y: 1658928

WGS84 Latitud: 59,7953847870947
WGS84 Longitud: 18,636409290946

ETRS-89 Latitud: 59.79538
ETRS-89 Longitud: 18.63640

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten AB17 Norrtäljeån-Malstaån, Ekeby

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger   Var tredje år 2008 2017
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 2008 2017
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var tredje år 2008 2017
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager Var tredje år 2010 2017
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger Var tredje år 2010 2017
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal Var tredje år 2010 2017

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag.Påväxt-kiselalger
Operativ övervakningRMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag.Påväxt-kiselalger