Sångsbäcken

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE663193-142626
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Sångsbäcken mellan Stor-Sången och Svartälven (SE663194-142601)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Sångsbäcken (WA49383663)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Sångsbäcken (WA49383663)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Sångsbäcken (WA49383663)
Stationen skapades: 2013-03-25 17:40 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:53 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Hällefors - 1863
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Gullspångsälven
Startår
2011
Slutår
2011
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6629289
SWEREF99 TM Östlig: 471462

RT 90 2,5 gon V - X: 6631934
RT 90 2,5 gon V - Y: 1426256

WGS84 Latitud: 59,8003730609031
WGS84 Longitud: 14,4914191972979

ETRS-89 Latitud: 59.80037
ETRS-89 Longitud: 14.49141

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Sångsbäcken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   En gång 2011 2011
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   En gång 2011 2011
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH En gång 2011 2011
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet En gång 2011 2011