Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  WA80349549 (WA80349549)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Bredsjöbäcken (WA45135679)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Bredsjöbäcken (WA45135679)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Bredsjöbäcken (WA45135679)
Stationen skapades: 2011-02-08 16:13 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:01 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Ljusnarsberg - 1864
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Borsån
Startår
2003
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6630350
SWEREF99 TM Östlig: 502059

RT 90 2,5 gon V - X: 6632623
RT 90 2,5 gon V - Y: 1456878

WGS84 Latitud: 59.8108797420613
WGS84 Longitud: 15.0367174221616

ETRS-89 Latitud: 59.81087
ETRS-89 Longitud: 15.03670

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
GRMÖ, Gemensamt delprogram stormusslor Statusbedömning och övervakning av stormusslor, Örebro län 66324191456657 Bredsjöbäcken Stn 3
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Pp062 Bredsjöbäcken elfiske
RMÖ, Provfiske, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bredsjöbäcken Stn 3
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Bredsjöbäcken Stn 3
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bredsjöbäcken Stn 3

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Provfiske, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   1 gång per år 2009 2010
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   En gång 2010 2010
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT En gång 2009 2009
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index En gång 2009 2009
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA En gång 2009 2009
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Fisk   Var sjätte år 2007 -
GRMÖ, Gemensamt delprogram stormusslor Statusbedömning och övervakning av stormusslor, Örebro län Bottenfauna   Var sjätte år 2003 -
GRMÖ, Gemensamt delprogram stormusslor Statusbedömning och övervakning av stormusslor, Örebro län Bottenfauna Stormusslor, utbredning Var sjätte år 2003 -
GRMÖ, Gemensamt delprogram stormusslor Statusbedömning och övervakning av stormusslor, Örebro län Bottenfauna Stormusslor, täthet Var sjätte år 2003 -
GRMÖ, Gemensamt delprogram stormusslor Statusbedömning och övervakning av stormusslor, Örebro län Bottenfauna Stormusslor, rekrytering Var sjätte år 2003 -
GRMÖ, Gemensamt delprogram stormusslor Statusbedömning och övervakning av stormusslor, Örebro län Bottenfauna Stormusslor, storlek Var sjätte år 2003 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   Var sjätte år 2004 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg Var sjätte år 2004 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   Var sjätte år 2004 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH Var sjätte år 2004 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet Var sjätte år 2004 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   Var sjätte år 2004 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet Var sjätte år 2004 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Örebro länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
RMÖ, Provfiske, Örebro länFisk
GRMÖ, Gemensamt delprogram stormusslorBottenfauna