Rällsälven elfiske

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE663335-145685
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Rällsälven mellan Ljusnaren och Norrsjön (WA68748646)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Rällsälven mellan Ljusnaren och Norrsjön (WA68748646)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Rällsälven mellan Ljusnaren och Norrsjön (WA68748646)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Rällsälven mellan Ljusnaren och Norrsjön (WA68748646)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:17 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Ljusnarsberg - 1864
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Borsån
Startår
1989
Slutår
2008
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6631076
SWEREF99 TM Östlig: 502022

RT 90 2,5 gon V - X: 6633350
RT 90 2,5 gon V - Y: 1456850

WGS84 Latitud: 59,8173975074645
WGS84 Longitud: 15,0360525676123

ETRS-89 Latitud: 59.81739
ETRS-89 Longitud: 15.03605

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag 18STA122725EF Rällsälven elfiske
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Rällsälven

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Fisk   annat 1989 2006

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   En gång 2006 2008
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg En gång 2006 2008
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   En gång 2006 2008
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet En gång 2006 2008
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   En gång 2006 2008
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH En gång 2006 2008
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet En gång 2006 2008