St Högsjön mitt

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE663725-143432
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Stora Högsjön (SE663639-143405)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Stora Högsjön och Lilla Högsjön (WA56185144)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Stora Högsjön och Lilla Högsjön (WA56185144)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Stora Högsjön och Lilla Högsjön (WA56185144)
Stationen skapades: 2013-12-18 13:55 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:56 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Hällefors - 1863
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Gullspångsälven
Startår
2008
Slutår
2011
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6634702
SWEREF99 TM Östlig: 479454

RT 90 2,5 gon V - X: 6637252
RT 90 2,5 gon V - Y: 1434317

WGS84 Latitud: 59,8494554177367
WGS84 Longitud: 14,6333089441509

ETRS-89 Latitud: 59.84945
ETRS-89 Longitud: 14.63330

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar St Högsjön mitt

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   Var tredje år 2008 2011
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup Var tredje år 2008 2011