Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Kölsjön (WA78142547)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Kölsjön (WA78142547)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Kölsjön (WA78142547)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Kölsjön (WA78142547)
Stationen skapades: 2013-12-18 13:55 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:56 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Ljusnarsberg - 1864
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Borsån
Startår
1983
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6636839
SWEREF99 TM Östlig: 507351

RT 90 2,5 gon V - X: 6639050
RT 90 2,5 gon V - Y: 1462250

WGS84 Latitud: 59,8690884251829
WGS84 Longitud: 15,1312704762466

ETRS-89 Latitud: 59.86908
ETRS-89 Longitud: 15.13127

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Kölsjön6131 norr
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Kölsjön6131 norr
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar 6131 Kölsjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1983 2002
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1983 2002

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1992 1996
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1992 1996
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   annat 1992 1996
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1992 1996
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1992 1996
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup Var sjätte år 2011 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1992 1996
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1992 1996
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1992 1996
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 1993 1996
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor Var sjätte år 2011 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1992 1996
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1992 1996
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1994 1996
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1992 1996
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1992 1996
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1992 1996
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid Var sjätte år 2018 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium Var sjätte år 2018 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium Var sjätte år 2018 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium Var sjätte år 2018 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium Var sjätte år 2018 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   En gång 2011 2011
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat Var sjätte år 2018 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve