Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Gränsjöälven/Grönsjöälven mellan Gränsjön och Stora Grängen (WA38263875)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Gränsjöälven/Grönsjöälven mellan Gränsjön och Stora Grängen (WA38263875)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Gränsjöälven/Grönsjöälven mellan Gränsjön och Stora Grängen (WA38263875)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Gränsjöälven/Grönsjöälven mellan Gränsjön och Stora Grängen (WA38263875)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:17 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Hällefors - 1863
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Dyltaån
Startår
1988
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6637298
SWEREF99 TM Östlig: 483453

RT 90 2,5 gon V - X: 6639800
RT 90 2,5 gon V - Y: 1438350

WGS84 Latitud: 59.872943
WGS84 Longitud: 14.704488

ETRS-89 Latitud: 59.87294
ETRS-89 Longitud: 14.70447

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Pp148 Gränsjöälven elfiske
RMÖ, Provfiske, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Gränsjöälven elfiske
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Gränsjöälven elfiske
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Gränsjöälven elfiske

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Provfiske, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var femte år 1988 2011
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var femte år 1988 2011
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Var femte år 1988 2011
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Var femte år 1988 2011
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Var femte år 1988 2011
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Fisk   annat 1988 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   Var sjätte år 2003 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg Var sjätte år 2003 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   Var sjätte år 2003 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet Var sjätte år 2003 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   Var sjätte år 2003 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH Var sjätte år 2003 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet Var sjätte år 2003 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Örebro länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet