Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Broströmmen-Järsöströmmen (WA95104931)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Broströmmen-Järsöströmmen (WA95104931)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Broströmmen-Järsöströmmen (WA95104931)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Broströmmen-Järsöströmmen (WA95104931)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-02-10 13:34 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Stockholm - 01
Kommun
Norrtälje - 0188
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Broströmmen - SE58000
Åtgärdsområde
Broströmmen, Norrtäljeån och Norrtäljeviken
Startår
1992
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6640564
SWEREF99 TM Östlig: 707427

RT 90 2,5 gon V - X: 6640340
RT 90 2,5 gon V - Y: 1662420

WGS84 Latitud: 59.8505271901
WGS84 Longitud: 18.7034238959

ETRS-89 Latitud: 59.85052
ETRS-89 Longitud: 18.70340

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag RK-VDR-NOR3B Broströmmen, Stensta
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten AB67 BROSTRÖMMEN, STENSTA

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   7 gånger per år 1992 2008
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 7 gånger per år 1992 2008
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 7 gånger per år 1992 2008
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   7 gånger per år 1992 2008
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Nitrat 7 gånger per år 1992 2008
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 7 gånger per år 1992 2008

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger   Var sjätte år 2019 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var sjätte år 2019 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var sjätte år 2019 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal Var sjätte år 2019 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager Var sjätte år 2019 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger Var sjätte år 2019 -