Gränsjön548 norr

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE664361-143758
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Gränsjön-Hällefors (WA17547455)
Stationen skapades: 2018-02-02 13:45 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Hällefors - 1863
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Dyltaån
Startår
2014
Slutår
2014
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6641096
SWEREF99 TM Östlig: 482637

RT 90 2,5 gon V - X: 6643610
RT 90 2,5 gon V - Y: 1437580

WGS84 Latitud: 59,9070182259751
WGS84 Longitud: 14,689597819806

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Gränsjön548 norr

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   En gång 2014 2014
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   En gång 2014 2014
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup En gång 2014 2014
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   En gång 2014 2014