Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Skeboån-Vagnboströmmen-Edsbro (SE664461-164984)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Skeboån-Vagnboströmmen-Edsbro (SE664461-164984)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Skeboån-Vagnboströmmen-Edsbro (SE664461-164984)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Skeboån-Vagnboströmmen (WA63878653)
Stationen skapades: 2014-01-21 16:30 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Senast uppdaterad: 2019-01-29 14:52 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Stockholm - 01
Kommun
Norrtälje - 0188
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Skeboån - SE57000
Åtgärdsområde
Skeboån och Edeboviken
Startår
2008
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6644751
SWEREF99 TM Östlig: 695042

RT 90 2,5 gon V - X: 6644677
RT 90 2,5 gon V - Y: 1650083

WGS84 Latitud: 59,8940744455067
WGS84 Longitud: 18,4867075218872

ETRS-89 Latitud: 59.89407
ETRS-89 Longitud: 18.48670

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag RK-VDR-NOR6A Vagnboströmmen
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten AB52 Vagnboströmmen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 2008 2008
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 2008 2008
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 2008 2008
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 2008 2008
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Nitrat 6 gånger per år 2008 2008
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 6 gånger per år 2008 2008

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var sjätte år 2012 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var sjätte år 2012 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag.Påväxt-kiselalger