Sävälven

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE664488-142956
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Sävälven (WA68638411)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Sävälven (WA68638411)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Sävälven (WA68638411)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Sävälven (WA68638411)
Stationen skapades: 2011-02-08 16:47 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:06 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Hällefors - 1863
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Gullspångsälven
Startår
2007
Slutår
2008
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6642268
SWEREF99 TM Östlig: 474609

RT 90 2,5 gon V - X: 6644880
RT 90 2,5 gon V - Y: 1429563

WGS84 Latitud: 59.917123
WGS84 Longitud: 14.545928

ETRS-89 Latitud: 59.91711
ETRS-89 Longitud: 14.54591

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Sävälven

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   1 gång per år 2007 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2007 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2007 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   1 gång per år 2007 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 1 gång per år 2007 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2007 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 2007 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 1 gång per år 2007 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 2007 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 1 gång per år 2007 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 1 gång per år 2007 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 1 gång per år 2007 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   1 gång per år 2007 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   1 gång per år 2007 2008