Hörksälven ovan Brattforsen

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE665310-145095
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Hörksälven ner till Kumla älvs utlopp (WA75504824)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Hörksälven ner till Kumla älvs utlopp (WA75504824)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Hörksälven ner till Kumla älvs utlopp (WA75504824)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Hörksälven ner till Kumla älvs utlopp (WA75504824)
Stationen skapades: 2013-06-25 09:23 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:54 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Ljusnarsberg - 1864
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Borsån
Startår
2000
Slutår
2005
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6650745
SWEREF99 TM Östlig: 495886

RT 90 2,5 gon V - X: 6653100
RT 90 2,5 gon V - Y: 1450950

WGS84 Latitud: 59,9939975138181
WGS84 Longitud: 14,9262562487643

ETRS-89 Latitud: 59.99399
ETRS-89 Longitud: 14.92625

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag 18STAel122882 Hörksälven ovan Brattforsen
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Hörksälven ovan Brattforsen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var femte år 2000 2005
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Var femte år 2000 2005
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Var femte år 2000 2005
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Var femte år 2000 2005

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   En gång 2005 2005
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg En gång 2005 2005
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   En gång 2005 2005
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet En gång 2005 2005
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   En gång 2005 2005
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH En gång 2005 2005
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet En gång 2005 2005