Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Haggeån mellan Simmelsjön och St Avlången (WA23056192)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Haggeån mellan Simmelsjön och St Avlången (WA23056192)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Haggeån mellan Simmelsjön och St Avlången (WA23056192)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Haggeån mellan Simmelsjön och St Avlången (WA23056192)
Stationen skapades: 2011-02-08 16:47 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:05 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Ljusnarsberg - 1864
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Kolbäcksån
Startår
2014
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6650873
SWEREF99 TM Östlig: 506835

RT 90 2,5 gon V - X: 6653095
RT 90 2,5 gon V - Y: 1461905

WGS84 Latitud: 59.995112
WGS84 Longitud: 15.122523

ETRS-89 Latitud: 59.99511
ETRS-89 Longitud: 15.12252

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Simmelsjön6 utflöde
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Simmelsjön6 utflöde

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var sjätte år 2014 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Var sjätte år 2014 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Var sjätte år 2014 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Var sjätte år 2014 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   2 gånger var sjätte år 2014 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 2 gånger var sjätte år 2014 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger var sjätte år 2014 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger var sjätte år 2014 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 2 gånger var sjätte år 2014 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger var sjätte år 2014 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger var sjätte år 2014 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger var sjätte år 2014 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 2 gånger var sjätte år 2014 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   2 gånger var sjätte år 2014 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   2 gånger var sjätte år 2014 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 2 gånger var sjätte år 2014 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 2 gånger var sjätte år 2014 -