Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Nittälven ner till Nordtjärnsälvens utlopp (WA65120215)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Nittälven ner till Nordtjärnsälvens utlopp (WA65120215)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Nittälven ner till Nordtjärnsälvens utlopp (WA65120215)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Nittälven ner till Nordtjärnsälvens utlopp (WA65120215)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:16 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Ljusnarsberg - 1864
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Borsån
Startår
2000
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6651365
SWEREF99 TM Östlig: 486921

RT 90 2,5 gon V - X: 6653830
RT 90 2,5 gon V - Y: 1441990

WGS84 Latitud: 59,9993771333012
WGS84 Longitud: 14,7655196124878

ETRS-89 Latitud: 59.99937
ETRS-89 Longitud: 14.76551

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag 122STAel122734 Nittälven elfiske
RMÖ, Provfiske, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Nittälven elfiske
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Nittälven elfiske
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Nittälven elfiske

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Provfiske, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var sjätte år 2000 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var sjätte år 2000 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Var sjätte år 2010 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Var sjätte år 2010 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Var sjätte år 2010 -
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Fisk   Var sjätte år 2000 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   Var sjätte år 2005 -
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg Var sjätte år 2005 -
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   Var sjätte år 2005 -
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet Var sjätte år 2005 -
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   Var sjätte år 2005 -
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH Var sjätte år 2005 -
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet Var sjätte år 2005 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Provfiske, Örebro länBottenfauna
Fisk
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länBottenfauna
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet