Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Kolbäcksån: mellan Stora Aspen och "Semla" (WA24777441)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Kolbäcksån: mellan Stora Aspen och "Semla" (WA24777441)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Kolbäcksån: mellan Stora Aspen och "Semla" (WA24777441)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-02-24 14:45 av Länsstyrelsen i Västmanlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västmanland - 19
Kommun
Fagersta - 1982
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Kolbäcksån
Startår
1978
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6653440
SWEREF99 TM Östlig: 542337

RT 90 2,5 gon V - X: 6655230
RT 90 2,5 gon V - Y: 1497450

WGS84 Latitud: 60,016036132794
WGS84 Longitud: 15,7594113159973

ETRS-89 Latitud: 60.01603
ETRS-89 Longitud: 15.75940

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Semla
Screeningundersökningar av Vattendirektivets prioriterade ämnen i Västmanland Prioriterade ämnen i vatten Semla (uppströms Fagersta)
Screeningundersökningar av Vattendirektivets prioriterade ämnen i Västmanland Särskilda förorenande ämnen i vatten Semla (uppströms Fagersta)

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Järn 6 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Mangan 6 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen   6 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 1997 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 6 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1978 -
SRK Kolbäcksån Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 6 gånger per år 1978 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK KolbäcksånFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur