Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:16 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västmanland - 19
Kommun
Sala - 1981
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Svartån till Mälaren
Startår
2005
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6654440
SWEREF99 TM Östlig: 573735

RT 90 2,5 gon V - X: 6655848
RT 90 2,5 gon V - Y: 1528870

WGS84 Latitud: 60.0205817028
WGS84 Longitud: 16.3228375059

ETRS-89 Latitud: 60.02057
ETRS-89 Longitud: 16.32282

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 2005 -
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 2005 -
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 2005 -
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 2005 -
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 2005 -
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 2005 -
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 2005 -
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 2005 -
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 12 gånger per år 2005 -
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 2005 -
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 2005 -
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 2005 -
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 2005 -
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 2005 -
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 2005 -
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 2005 -
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 2005 -
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 2005 -
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 2005 -
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 2005 -
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 2005 -
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 2005 -