Granån 2

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE665785-133323
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Granån nedströms Stora Gransjön (WA16387660)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Granån nedströms Stora Gransjön (WA16387660)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Granån nedströms Stora Gransjön (WA16387660)
Stationen skapades: 2015-02-12 13:49 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:30 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Värmland - 17
Kommun
Sunne - 1766
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
108 - 108
Åtgärdsområde
Norsälven
Startår
2009
Slutår
2011
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6654064
SWEREF99 TM Östlig: 378176

RT 90 2,5 gon V - X: 6657857
RT 90 2,5 gon V - Y: 1333231

WGS84 Latitud: 60,0057609360195
WGS84 Longitud: 12,8152584626022

ETRS-89 Latitud: 60.00575
ETRS-89 Longitud: 12.81525

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Hymo-projekt i Värmlands län Fisk i vattendrag Granån 2
Hymo-projekt i Värmlands län Bottenfauna i vattendrag Granån 2

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

Hymo-projekt i Värmlands län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   1 gång per år 2009 2011
Hymo-projekt i Värmlands län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT 1 gång per år 2009 2011
Hymo-projekt i Värmlands län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index 1 gång per år 2009 2011
Hymo-projekt i Värmlands län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA 1 gång per år 2009 2011
Hymo-projekt i Värmlands län Fisk i vattendrag Fisk   1 gång per år 2009 2011
Hymo-projekt i Värmlands län Fisk i vattendrag Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) 1 gång per år 2009 2011