Gråskaån, Kvarngården

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE666509-165038
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Gråskaån (WA81314287)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Gråskaån (WA81314287)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Gråskaån (WA81314287)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Gråskaån (WA81314287)
Stationen skapades: 2011-02-18 11:02 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:11 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Stockholm - 01
Kommun
Norrtälje - 0188
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE56057
Åtgärdsområde
Skeboån och Edeboviken
Startår
2007
Slutår
2009
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6665161
SWEREF99 TM Östlig: 695089

RT 90 2,5 gon V - X: 6665090
RT 90 2,5 gon V - Y: 1650380

WGS84 Latitud: 60,0769783164178
WGS84 Longitud: 18,5068768734787

ETRS-89 Latitud: 60.07697
ETRS-89 Longitud: 18.50686

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten AB8 Gråskaån, Kvarngården

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger   Var sjätte år 2007 2009
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var sjätte år 2007 2009
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var sjätte år 2007 2009