Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Övre Hillen (WA55768916)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Övre Hillen (WA55768916)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Övre Hillen (WA55768916)
Stationen skapades: 2015-02-19 11:05 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Vattenkategori
Sjö
Län
Dalarna - 20
Kommun
Ludvika - 2085
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Kolbäcksån
Startår
2009
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6668111
SWEREF99 TM Östlig: 512038

RT 90 2,5 gon V - X: 6670276
RT 90 2,5 gon V - Y: 1467321

WGS84 Latitud: 60,1497786998087
WGS84 Longitud: 15,2168190589169

ETRS-89 Latitud: 60.14977
ETRS-89 Longitud: 15.21680

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Sediment, organiska miljögifter Övre Hillen 3

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen   - 2009 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Antracen - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Atrazin - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Naftalen - 2009 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Fluoranten - 2009 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) - 2009 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Simazin - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Pentaklorbensen - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Pentaklorfenol - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Oktylfenol - 2009 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Triklorbensener - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Trifluralin - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Bifenox - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Diklorvos - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Kinoxifen - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten - 2009 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten - 2009 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen - 2009 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene - 2009 -
Miljögiftsprovtagning, Kolbäcksån Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Heptaklor - 2011 -