Norrboån

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE668425-145316
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2015-02-25 09:24 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Dalarna - 20
Kommun
Ludvika - 2085
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Kolbäcksån
Startår
2009
Slutår
2010
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6681907
SWEREF99 TM Östlig: 497718

RT 90 2,5 gon V - X: 6684252
RT 90 2,5 gon V - Y: 1453164

WGS84 Latitud: 60,2738253943623
WGS84 Longitud: 14,9587533754189

ETRS-89 Latitud: 60.27381
ETRS-89 Longitud: 14.95874

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Norrboån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   Tre gånger 2009 2010
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor Tre gånger 2009 2010