Munksjön Rb0804

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE668489-150938
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  SE668733-150625 (WA68004608)
Stationen skapades: 2019-05-23 14:26 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Senast uppdaterad: 2019-05-24 12:43 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Dalarna - 20
Kommun
Hedemora - 2083
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Åtgärdsområde
Dalälven Grådö - Torsång
Startår
2013
Slutår
2014
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6683240
SWEREF99 TM Östlig: 553904

RT 90 2,5 gon V - X: 6684898
RT 90 2,5 gon V - Y: 1509385

WGS84 Latitud: 60,2822202853219
WGS84 Longitud: 15,9747587990044

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Grundvattenkemi Dalarna Regional miljöövervakning av grundvatten, Länsstyrelsen i Dalarnas län Munksjön Rb0804

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

Grundvattenkemi Dalarna Regional miljöövervakning av grundvatten, Länsstyrelsen i Dalarnas län Arsenik   1 gång per år 2013 2014
Grundvattenkemi Dalarna Regional miljöövervakning av grundvatten, Länsstyrelsen i Dalarnas län Kadmium och kadmiumföreningar   1 gång per år 2013 2014
Grundvattenkemi Dalarna Regional miljöövervakning av grundvatten, Länsstyrelsen i Dalarnas län Kvicksilver och kvicksilverföreningar   1 gång per år 2013 2014
Grundvattenkemi Dalarna Regional miljöövervakning av grundvatten, Länsstyrelsen i Dalarnas län Klorid   1 gång per år 2013 2014
Grundvattenkemi Dalarna Regional miljöövervakning av grundvatten, Länsstyrelsen i Dalarnas län Konduktivitet   1 gång per år 2013 2014
Grundvattenkemi Dalarna Regional miljöövervakning av grundvatten, Länsstyrelsen i Dalarnas län Ammonium   1 gång per år 2013 2014
Grundvattenkemi Dalarna Regional miljöövervakning av grundvatten, Länsstyrelsen i Dalarnas län Nitrat   1 gång per år 2013 2014
Grundvattenkemi Dalarna Regional miljöövervakning av grundvatten, Länsstyrelsen i Dalarnas län Sulfat   1 gång per år 2013 2014
Grundvattenkemi Dalarna Regional miljöövervakning av grundvatten, Länsstyrelsen i Dalarnas län Bensen   En gång 2013 2014
Grundvattenkemi Dalarna Regional miljöövervakning av grundvatten, Länsstyrelsen i Dalarnas län 1,2-dikloretan   En gång 2013 2014
Grundvattenkemi Dalarna Regional miljöövervakning av grundvatten, Länsstyrelsen i Dalarnas län Bly och blyföreningar   1 gång per år 2013 2014
Grundvattenkemi Dalarna Regional miljöövervakning av grundvatten, Länsstyrelsen i Dalarnas län Polyaromatiska kolväten (PAH)   En gång 2013 2014
Grundvattenkemi Dalarna Regional miljöövervakning av grundvatten, Länsstyrelsen i Dalarnas län Triklormetan (kloroform)   En gång 2013 2014
Grundvattenkemi Dalarna Regional miljöövervakning av grundvatten, Länsstyrelsen i Dalarnas län Trikloreten och Tetrakloreten   En gång 2013 2014
Grundvattenkemi Dalarna Regional miljöövervakning av grundvatten, Länsstyrelsen i Dalarnas län Benso(a)pyrene   En gång 2013 2014
Grundvattenkemi Dalarna Regional miljöövervakning av grundvatten, Länsstyrelsen i Dalarnas län Fosfat   1 gång per år 2013 2014
Grundvattenkemi Dalarna Regional miljöövervakning av grundvatten, Länsstyrelsen i Dalarnas län Bekämpningsmedel - alla ämnen   En gång 2013 2014
Grundvattenkemi Dalarna Regional miljöövervakning av grundvatten, Länsstyrelsen i Dalarnas län Nitrit   1 gång per år 2013 2014

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningGrundvattenkemi DalarnaAmmonium
Arsenik
Bly och blyföreningar
Kadmium och kadmiumföreningar
Klorid
Konduktivitet
Nitrat
Nitrit
Sulfat
Kemisk operativ övervakningGrundvattenkemi DalarnaAmmonium
Arsenik
Bly och blyföreningar
Kadmium och kadmiumföreningar
Klorid
Konduktivitet
Nitrat
Nitrit
Sulfat

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000