Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Tvärhandsån (WA43960615)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Tvärhandsån (WA43960615)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Tvärhandsån (WA43960615)
Stationen skapades: 2015-02-18 09:47 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Senast uppdaterad: 2019-10-16 08:33
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Dalarna - 20
Kommun
Säter - 2082
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Dalälven Grådö - Torsång
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6698347
SWEREF99 TM Östlig: 546537

RT 90 2,5 gon V - X: 6700100
RT 90 2,5 gon V - Y: 1502200

WGS84 Latitud: 60,4187615717902
WGS84 Longitud: 15,8450499314616

ETRS-89 Latitud: 60.41875
ETRS-89 Longitud: 15.84504

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Metallpåverkade sjöar och vattendrag i Dalarna Vattenkemi i vattendrag Provpunkt 26 Rinner till Hyen
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Tvärhandsån (rinner till Hyen)

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Metallpåverkade sjöar och vattendrag i Dalarna Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen   3 gånger per år 2008 2009
Metallpåverkade sjöar och vattendrag i Dalarna Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 3 gånger per år 2008 2009
Metallpåverkade sjöar och vattendrag i Dalarna Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 3 gånger per år 2008 2009
Metallpåverkade sjöar och vattendrag i Dalarna Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 3 gånger per år 2008 2009
Metallpåverkade sjöar och vattendrag i Dalarna Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   3 gånger per år 2008 2009
Metallpåverkade sjöar och vattendrag i Dalarna Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 3 gånger per år 2008 2009
Metallpåverkade sjöar och vattendrag i Dalarna Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 3 gånger per år 2008 2009
Metallpåverkade sjöar och vattendrag i Dalarna Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 3 gånger per år 2008 2009
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   - 0 -
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Nitrat - 0 -