Metallpåverkade sjöar och vattendrag i Dalarna

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Utvärdering av metallsituationen i Dalarnas sjöar och vattendrag. Undersökningen syftade till att beskriva metallsituationen i de sjöar och vattendrag som är påverkade av läckage från gruvavfall.
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
VER, Verifieringsövervakning
2008
2016
Avslutat
Dalarna
Uppsala
2015-02-23 14:08
2017-04-25 10:51
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 (Byrbäcken, innan utlopp i Dalälven) SE669920-149637 (Byrbäcken, innan utlopp i Dalälven) Provpunkt 34 Byrbäcken Dalälven
2 (Forsboån, innan utlopp i Dalälven) SE669688-150211 (Forsboån, innan utlopp i Dalälven) Provpunkt 39 Forsboån Dalälven
3 Björkljustern SE668907-148636 Björkljustern Provpunkt 51 Björkljustern Dalälven
4 Broån (nedströms Vikmanhyttesjön) SE668606-150082 Broån (nedströms Vikmanhyttesjön) Provpunkt 22 Broån Dalälven
5 Dammsjön SE669457-149129 Dammsjön 2 Dammsjön Dalälven
6 Faluån SE672202-148981 Östanfors Provpunkt 86 Faluån Dalälven
7 Finnhytte-Dammsjön SE668876-152219 Finnhytte-Dammsjön Provpunkt 18 Finnhytte-Dammsjön Dalälven
8 Fjällgrycken SE674155-148608 Fjällgrycken Provpunkt 174 Fjällgrycken Dalälven
9 Gessan SE668583-149829 (Gessån) Provpunkt 46 WA83860549 Dalälven
10 Gläcken SE668535-148497 Gläcken Provpunkt 126 Gläcken Norrström
11 Helgån SE672804-146445 Helgån (uppströms utlopp i Insjön) Provpunkt 124 Helgån Dalälven
12 Hyen SE669929-150327 Hyen Provpunkt 25 Hyen Dalälven
13 Hyttbäcken SE669621-149205 Hyttbäcken (vid väg) Provpunkt 54 Hyttbäcken Dalälven
14 Krondiket SE672054-148979 (Krondiket) Provpunkt 84 Krondiksbäcken Dalälven
15 Kutbo-Dammsjön SE668746-148331 Kutbo-Dammsjön Provpunkt 71 Kutbo-Dammsjön Dalälven
16 Lilla Lönnvattnet SE671562-150402 Lilla Lönnvattnet Provpunkt 171 Lilla Lönnvattnet Dalälven
17 Lilla Noran SE668729-148020 Lilla Noran Provpunkt 68 Lilla Noran Dalälven
18 Lilla Vällan SE671886-148539 Lilla Vällan Provpunkt 98 Lilla Vällan Dalälven
19 Lisselgårds-Dammsjön SE669028-148590 Lisselgårds-Dammsjön Provpunkt 53 Lisselgårds-Dammsjön Dalälven
20 Ljusterån SE669575-149500 Ljusterån Provpunkt 44 Ljusterån Dalälven
21 Mässingsboån, Holen Q-stn SE668516-150717 Mässingsboån, Holen Q-stn Provpunkt 21 Broån Dalälven
22 Nedre Hillen SE666820-147235 Nerdre Hillen Provpunkt 142 Nedre Hillen Norrström
23 Nedre Klingen SE670633-150490 Nedre Klingen (Lissjön) Provpunkt 32 Nedre Klingen Dalälven
24 Nedre Risshyttesjön SE669095-149221 Ljusterån (nedströms Nedre Rishyttesjön) Provpunkt 47 Nedre Risshyttesjön Dalälven
25 Norsån (Lilla Dicka) SE667494-152741 Norsån (Lilla Dicka) Provpunkt 10 Forsån Dalälven
26 Nyängsån (nedströms Övre Klingen) SE670628-150228 Nyängsån (nedströms Övre Klingen) Provpunkt 29 Nyängsån Dalälven
27 Nästjärnen västra SE672222-148573 Nästjärnen (utlopp 2) Provpunkt 109 Dalälven
28 Rogsån (vid utlopp till Varpan) SE672723-148978 Rogsån (vid utlopp till Varpan) Provpunkt 88 Rogsån Dalälven
29 Stensjön SE668974-148747 Stensjön Provpunkt 50 Stensjön Dalälven
30 Stora Aspan SE671807-148124 Stora Aspan Provpunkt 115 Stora Aspan Dalälven
31 Stora Illingen SE672035-147763 Stora Illingen Provpunkt 118 Stora Illingen Dalälven
32 Stora Vällan SE671754-148803 Stora Vällan Provpunkt 97 Stora Vällan Dalälven
33 Stålmyran SE672184-148483 Stålmyran Provpunkt 103 Stålmyran Dalälven
34 Svartån (Lerbäcken) SE666733-152224 Svartån (Lerbäcken) Provpunkt 4 Svartån Dalälven
35 Tvärhandsån (rinner till Hyen) SE670010-150220 Rinner till Hyen Provpunkt 26 Tvärhandsån Dalälven
36 Vikasjön SE670968-149428 Vikasjön Provpunkt 75 Vikasjön Dalälven
37 Väsman SE667090-146551 Väsman Provpunkt 151 Väsman Norrström
38 Önsbackdammen SE672041-148727 Önsbackdammen Provpunkt 104 Önsbackdammen Dalälven
39 Överbo-Dammsjön SE668167-152832 Överbo-Dammsjön Provpunkt 13 Överbo-Dammsjön Dalälven
40 Övre Klingen SE670816-150032 Övre Klingen Provpunkt 30 Övre Klingen Dalälven
41 Övre Risshyttesjön SE669011-148946 Övre Risshyttesjön Provpunkt 49 Övre Risshyttesjön Dalälven

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 (Forsboån, uppströms Forsbo gruva) SE669632-150163 (Forsboån, uppströms Forsbo gruva) Provpunkt 40 Forsboån Dalälven
2 (Gruvsjön, uppströms Lilla Ulvsjön) SE668794-147492 (Gruvsjön, uppströms Lilla Ulvsjön) Provpunkt 65 Dalälven
3 (Illingsbäcken, nedströms Stora Illingen) SE671756-148112 (Illingsbäcken, nedströms Stora Illingen) Provpunkt 117 WA48291813 Dalälven
4 Anstaån SE669188-150302 Anstaån Provpunkt 170 Anstaån Dalälven
5 Aspån (Hedbäcken uppströms Stora Aspan) SE672410-147773 Aspån (uppströms Stora Aspan) Provpunkt 116 Aspån Dalälven
6 Aspån (nedströms Stora Aspan) SE671682-148280 Aspån (nedströms Stora Aspan) Provpunkt 112 Aspån Dalälven
7 Bergsgårdsån SE672697-148686 Bergsgårdsån Provpunkt 91 Faluån Dalälven
8 Bollsjön SE667336-152778 Bollsjön Provpunkt 9 Bollsjön Dalälven
9 Broån (nedströms Brunnsjön) SE668373-150927 Broån (nedströms Brunnsjön) Provpunkt 20 Broån Dalälven
10 Broån (uppströms Vikmanhyttesjön) SE668255-150012 Broån (uppströms Vikmanhyttesjön) Provpunkt 23 Broån Dalälven
11 Brunnstjärnen SE668939-149048 Brunnstjärnen Provpunkt 48 Nedre Risshyttesjön Dalälven
12 Byrbäcken (Gussarvshyttebäcken, Stocksbro) SE669987-149628 (Byrbäcken, Stocksbro) Provpunkt 35 Dalälven
13 Bäsingen SE667145-152866 Bäsingen Provpunkt 8 Bäsingen Dalälven
14 Dammsjön SE669292-148795 Dammsjön Provpunkt 57 Dammsjön Dalälven
15 Faluån (Bruksån) SE672939-148239 Faluån (Bruksån) Provpunkt 93 Faluån Dalälven
16 Faluån (Vippån) SE673005-148181 Faluån (Vippån) Provpunkt 94 Faluån Dalälven
17 Finnbobäcken SE667910-147610 Finnbobäcken Provpunkt 168 Finnbobäcken Norrström
18 Gruvsjön SE669244-148767 Gruvsjön Provpunkt 58 Gruvsjön Dalälven
19 Grycken SE672751-148574 Grycken Provpunkt 92 Grycken Dalälven
20 Helgån (nedströms Helgsjön) SE672696-146730 Helgån (nedströms Helgsjön) Provpunkt 125 Helgån Dalälven
21 Hyttbäcken (nedströms Dammsjön) SE669458-149132 Hyttbäcken (nedströms Dammsjön) Provpunkt 55 Hyttbäcken Dalälven
22 Hällsjöbäcken SE670681-149558 Hällsjöbäcken Provpunkt 77 Dalälven
23 Hällsjöbäcken (nedströms Hällsjön) SE670534-149549 Hällsjöbäcken (nedströms Hällsjön) Provpunkt 78 Dalälven
24 Insjön SE673095-146478 Insjön Provpunkt 122 Insjön Dalälven
25 Knivån SE671563-149833 Knivån Provpunkt 81 Knivån Dalälven
26 Kvarnbäcken uppströms Svartån SE666594-152164 Rinner till Svartån (Kvarnbäcken) Provpunkt 2 Dalälven
27 Kyrkbytjärnen SE671060-149517 Kyrkbytjärnen Provpunkt 76 Kyrkbytjärnen Dalälven
28 Lerbäcken uppströms Svartån SE666740-152226 Rinner till Svartån (Krylbo) Provpunkt 6 Dalälven
29 Liljan SE671374-148963 Liljan Provpunkt 95 Liljan Dalälven
30 Lilla Aspan SE671220-148498 Lilla Aspan Provpunkt 111 Lilla Aspan Dalälven
31 Lilla Lövsjön SE668870-143761 Lilla Lövsjön Provpunkt 169 Lilla Lövsjön Norrström
32 Ljusterån (innan utlopp i Dalälven) SE669415-149621 Ljusterån (innan utlopp i Dalälven) Provpunkt 45 Ljusterån Dalälven
33 Mossbysjön SE669559-148936 Mossbysjön Provpunkt 61 Mossbysjön Dalälven
34 Nedre Klingen SE670540-150406 Nedre Klingen Provpunkt 28 Nedre Klingen Dalälven
35 Norra Barken SE666787-148087 Norra Barken Provpunkt 161 Norra Barken Norrström
36 Norrboån SE668772-147840 Norrboån Provpunkt 67 Norboån Dalälven
37 Norsbobäcken SE671477-148950 Norsbobäcken Provpunkt 96 Norsbobäcken Dalälven
38 Norsån (nedströms Gruvsjön) SE668561-152188 Norsån (nedströms Gruvsjön) Provpunkt 16 Garpenbergsån Dalälven
39 Norsån (nedströms Sävviken) SE667736-152763 Norsån (nedströms Sävviken) Provpunkt 11 Forsån Dalälven
40 Norsån (uppströms Åsgarn) SE668031-152483 Norsån (uppströms Åsgarn) Provpunkt 14 Garpenbergsån Dalälven
41 Nyängsån (innan utlopp i Dalälven) SE669814-150430 Nyängsån (innan utlopp i Dalälven) Provpunkt 24 Nyängsån Dalälven
42 Nyängsån (uppströms Hyen) SE670164-150393 Nyängsån (uppströms Hyen) Provpunkt 27 Nyängsån Dalälven
43 Nästjärnen (utlopp 1) SE672224-148590 Nästjärnen (utlopp 1) Provpunkt 108 Nästjärnen Dalälven
44 Rinner mellan Dammsjön och Nedre Klingen SE670676-150521 Rinner mellan Dammsjön och Nedre Klingen Provpunkt 33 WA28565790 Dalälven
45 Rinner till Björkljustern SE668895-148597 Rinner till Björkljustern Provpunkt 52 Dalälven
46 Rinner till Byrbäcken (nedströms Tomtebo gruvområde 1) SE669947-149581 Rinner till Byrbäcken (nedströms Tomtebo gruvområde 1) Provpunkt 36 Dalälven
47 Rinner till Byrbäcken (uppströms Tomtebo gruvområde 2) SE669921-149507 Rinner till Byrbäcken (uppströms Tomtebo gruvområde 2) Provpunkt 37 Dalälven
48 Rinner till Byrbäcken (uppströms Tomtebo gruvområde 3) SE669941-149491 Rinner till Byrbäcken (uppströms Tomtebo gruvområde 3) Provpunkt 38 Dalälven
49 Rinner till Dammsjön SE669435-148925 Rinner till Dammsjön Provpunkt 56 Dalälven
50 Rinner till Finnhytte-Dammsjön SE668984-152319 Rinner till Finnhytte-Dammsjön Provpunkt 19 Dalälven
51 Rinner till Forsboån (avvattningsdike från Forsbogruva) SE669630-150167 Rinner till Forsboån (avvattningsdike från Forsbogruva) Provpunkt 41 Dalälven
52 Rinner till Forsboån (uppströms Forsbo gruva 1) SE669566-150086 Rinner till Forsboån (uppströms Forsbo gruva 1) Provpunkt 42 Dalälven
53 Rinner till Forsboån (uppströms Forsbo gruva 2) SE669564-150087 Rinner till Forsboån (uppströms Forsbo gruva 2) Provpunkt 43 Dalälven
54 Rinner till Gläcken (uppströms Bondhyttsjön) SE668756-148534 Rinner till Gläcken (uppströms Bondhyttsjön) Provpunkt 129 Norrström
55 Rinner till Gläcken (avvattnar Lobergsgruvan 1) SE668924-148453 Rinner till Gläcken (avvattnar Lobergsgruvan 1) Provpunkt 132 Norrström
56 Rinner till Gläcken (avvattnar Lobergsgruvan 2) SE668925-148425 Rinner till Gläcken (avvattnar Lobergsgruvan 2) Provpunkt 133 Norrström
57 Rinner till Gläcken (nedströms Bondhyttan gruvområde) SE668596-148484 Rinner till Gläcken (nedströms Bondhyttan gruvområde) Provpunkt 127 Norrström
58 Rinner till Gläcken (nedströms Motjärnen) SE668880-148476 Rinner till Gläcken (nedströms Motjärnen) Provpunkt 130 Norrström
59 Rinner till Gläcken (uppströms Bondhyttan gruvområde) SE668746-148549 Rinner till Gläcken (uppströms Bondhyttan gruvområde) Provpunkt 128 Norrström
60 Rinner till Gläcken (uppströms Motjärnen) SE668879-148464 Rinner till Gläcken (uppströms Motjärnen) Provpunkt 131 Norrström
61 Rinner till Insjön SE672942-146566 Rinner till Insjön Provpunkt 123 Dalälven
62 Rinner till Krondiket SE672357-148647 Rinner till Krondiket Provpunkt 172 Dalälven
63 Rinner till Kutbo-Dammsjön (Smällbäcken 1) SE668807-148344 Rinner till Kutbo-Dammsjön (Smällbäcken 1) Provpunkt 72 Dalälven
64 Rinner till Kutbo-Dammsjön (Smällbäcken 2) SE668860-148321 Rinner till Kutbo-Dammsjön (Smällbäcken 2) Provpunkt 73 Dalälven
65 Rinner till Kutbo-Dammsjön (Smällbäcken 3) SE668910-148303 Rinner till Kutbo-Dammsjön (Smällbäcken 3) Provpunkt 74 Dalälven
66 Rinner till Leran (avvattnar gruvområden) SE667383-147150 Rinner till Leran (avvattnar gruvområden) Provpunkt 140 Norrström
67 Rinner till Leran (nedströms Plogen) SE667094-147218 Rinner till Leran (nedströms Plogen) Provpunkt 137 Norrström
68 Rinner till Leran (nedströms Staren) SE667396-147232 Rinner till Leran (nedströms Staren) Provpunkt 136 Norrström
69 Rinner till Leran (Plogsbobäcken) SE667206-147138 Rinner till Leran (Plogsbobäcken) Provpunkt 138 Norrström
70 Rinner till Leran (Plogsbobäcken, nedströms Staren) SE667326-147149 Rinner till Leran (Plogsbobäcken, nedströms Staren) Provpunkt 139 Norrström
71 Rinner till Leran (Späklabäcken) SE667168-147236 Rinner till Leran (Späklabäcken) Provpunkt 135 Norrström
72 Rinner till Leran (uppströms gruvområde) SE667609-147032 Rinner till Leran (uppströms gruvområde) Provpunkt 141 Norrström
73 Rinner till Lilla Noran (avvattnar Norshyttegruvan) SE668769-148253 Rinner till Lilla Noran (avvattnar Norshyttegruvan) Provpunkt 70 Dalälven
74 Rinner till Lilla Noran (från Långsjön) SE668775-148126 Rinner till Lilla Noran (från Långsjön) Provpunkt 69 Dalälven
75 Rinner till Lilla Ulvsjön SE668906-147610 Rinner till Lilla Ulvsjön Provpunkt 64 Dalälven
76 Rinner till Mossbysjön (nedströms gruvområde) SE669495-148950 Rinner till Mossbysjön (nedströms gruvområde) Provpunkt 60 Dalälven
77 Rinner till Mossbysjön (uppströms gruvområde) SE669449-148941 Rinner till Mossbysjön (uppströms gruvområde) Provpunkt 59 Dalälven
78 Rinner till Norsån (från Rafshytte-Dammsjön) SE668614-152384 Rinner till Norsån (från Rafshytte-Dammsjön) Provpunkt 17 Dalälven
79 Rinner till Saxen (nedströms Fagerlidtjärnen) SE668546-146117 Rinner till Saxen (nedströms Fagerlidtjärnen) Provpunkt 157 Norrström
80 Rinner till Saxen (nedströms Storfallbergstjärnen) SE668449-146135 Rinner till Saxen (nedströms Storfallbergstjärnen) Provpunkt 159 Norrström
81 Rinner till Saxen (Sandbacksbäcken) SE668510-146049 Rinner till Saxen (Sandbacksbäcken) Provpunkt 156 Norrström
82 Rinner till Saxen (Storfallsbäcken) SE668437-146108 Rinner till Saxen (Storfallsbäcken) Provpunkt 158 Norrström
83 Rinner till Stora Illingen (nedströms gruvområde) SE671980-147743 Rinner till Stora Illingen (nedströms gruvområde) Provpunkt 121 Dalälven
84 Rinner till Stora Illingen (nedströms Korptjärnen) SE672024-147707 Rinner till Stora Illingen (nedströms Korptjärnen) Provpunkt 119 Dalälven
85 Rinner till Stora Illingen (uppströms gruvområde) SE671975-147730 Rinner till Stora Illingen (uppströms gruvområde) Provpunkt 120 Dalälven
86 Rinner till Stora Vällan (avvattnar Näverbergsgruvan) SE671996-148572 Rinner till Stora Vällan (avvattnar Näverbergsgruvan) Provpunkt 99 Dalälven
87 Rinner till Stora Vällan (Norsbobäcken 1) SE672028-148586 Rinner till Stora Vällan (Norsbobäcken 1) Provpunkt 100 Dalälven
88 Rinner till Stora Vällan (Norsbobäcken 2) SE672054-148553 Rinner till Stora Vällan (Norsbobäcken 2) Provpunkt 101 Dalälven
89 Rinner till Stora Vällan (Norsbobäcken 3) SE672075-148560 Rinner till Stora Vällan (Norsbobäcken 3) Provpunkt 102 Dalälven
90 Rinner till Svartån (Myggbo) SE666831-152020 Rinner till Svartån (Myggbo) Provpunkt 7 Dalälven
91 Rinner till Vikasjön (nedströms Hagelsjön) SE670624-149954 Rinner till Vikasjön (nedströms Hagelsjön) Provpunkt 80 Dalälven
92 Rinner till Vikasjön (Viksjöbäcken) SE670666-149694 Rinner till Vikasjön (Viksjöbäcken) Provpunkt 79 Dalälven
93 Rinner till Väsman (Brunnsvik) SE667590-146247 Rinner till Väsman (Brunnsvik) Provpunkt 152 Norrström
94 Rinner till Väsman (nedströms Norra Gussjön) SE667932-146400 Rinner till Väsman (nedströms Norra Gussjön) Provpunkt 155 Norrström
95 Rinner till Väsman (nedströms Rösjön) SE667704-146316 Rinner till Väsman (nedströms Rösjön) Provpunkt 153 Norrström
96 Rinner till Väsman (uppströms Rösjön) SE667813-146387 Rinner till Väsman (uppströms Rösjön) Provpunkt 154 Norrström
97 Rinner till Önsbackdammen 1 SE672107-148572 Rinner till Önsbackdammen 1 Provpunkt 105 Dalälven
98 Rinner till Önsbackdammen 2 SE672173-148591 Rinner till Önsbackdammen 2 Provpunkt 106 Dalälven
99 Rinner till Önsbackdammen 3 SE672185-148581 Rinner till Önsbackdammen 3 Provpunkt 107 Dalälven
100 Rinner till Övre Hillen (avvattnar Håksbergs gruvområde) SE667492-146731 Rinner till Övre Hillen (avvattnar Håksbergs gruvområde) Provpunkt 145 Norrström
101 Rinner till Övre Hillen (Malån) SE667453-146757 Rinner till Övre Hillen (Malån) Provpunkt 144 Norrström
102 Rinner till Övre Hillen (Malån, Gräsberg) SE667815-146782 Rinner till Övre Hillen (Malån, Gräsberg) Provpunkt 149 Norrström
103 Rinner till Övre Hillen (Malån, Näs gård) SE667496-146732 Rinner till Övre Hillen (Malån, Näs gård) Provpunkt 146 Norrström
104 Rinner till Övre Hillen (Malån, Persbo 1) SE667663-146757 Rinner till Övre Hillen (Malån, Persbo 1) Provpunkt 147 Norrström
105 Rinner till Övre Hillen (Malån, Persbo 2) SE667661-146760 Rinner till Övre Hillen (Malån, Persbo 2) Provpunkt 148 Norrström
106 Rinner till Övre Hillen (nedströms Malsjön) SE667963-146812 Rinner till Övre Hillen (nedströms Malsjön) Provpunkt 150 Norrström
107 Rinner till Övre Klingen SE670892-149955 Rinner till Övre Klingen Provpunkt 31 Dalälven
108 Rogsån (Efrikgården) SE672837-149019 Rogsån (Efrikgården) Provpunkt 89 Rogsån Dalälven
109 Rogsån (Uvnäs) SE673176-148984 Rogsån (Uvnäs) Provpunkt 90 Rogsån Dalälven
110 Runn SE670572-149146 Runn Provpunkt 163 Runn Dalälven
111 Runn (Rosnäsudden) SE671829-149400 Runn (Rosnäsudden) Provpunkt 82 Runn Dalälven
112 Rällsjön SE673888-147174 Rällsjön Provpunkt 173 Rällsjön Dalälven
113 Stora Ulvsjön SE669106-147821 Stora Ulvsjön Provpunkt 63 Stora Ulvsjön Dalälven
114 Stora Vällan SE671969-148745 Stora Vällan Provpunkt 110 Stora Vällan Dalälven
115 Svartån (nedströms Myrsjön) SE666611-152001 Svartån (nedströms Myrsjön) Provpunkt 5 Svartån Dalälven
116 Svartån 2 SE666614-152273 Svartån (Västerbobäcken) Provpunkt 3 Svartån Dalälven
117 Svartån 5 SE666679-152396 Svartån (innan utlopp i Dalälven) Provpunkt 1 Svartån Dalälven
118 Svedieån SE667908-152423 Svedieån Provpunkt 15 Svedieån Dalälven
119 Sågån SE669005-147487 Sågån Provpunkt 66 Dalälven
120 Södra Barken SE665442-149141 Södra Barken Provpunkt 162 Södra Barken Norrström
121 Tisken SE671990-149170 Tisken Provpunkt 83 Tisken Dalälven
122 Tunaån SE669749-148481 Tunaån Provpunkt 62 Dalälven
123 Åsgarn (utloppet) SE667825-152683 Åsgarn Provpunkt 12 Åsgarn Dalälven
124 Älvkarleby SE671710-158977 Stallfjärden Provpunkt 164 Stallfjärden Dalälven
125 Övre Hillen SE667088-146906 Övre Hillen Provpunkt 143 Övre Hillen Norrström