Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lisselgårds-Dammsjön (WA65585249)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lisselgårds-Dammsjön (WA65585249)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lisselgårds-Dammsjön (WA65585249)
Stationen skapades: 2015-02-18 09:47 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Vattenkategori
Sjö
Län
Dalarna - 20
Kommun
Säter - 2082
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Dalälven Grådö - Torsång
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6688332
SWEREF99 TM Östlig: 530364

RT 90 2,5 gon V - X: 6690280
RT 90 2,5 gon V - Y: 1485900

WGS84 Latitud: 60,3303844829295
WGS84 Longitud: 15,5498846964621

ETRS-89 Latitud: 60.33037
ETRS-89 Longitud: 15.54987

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Metallpåverkade sjöar och vattendrag i Dalarna Vattenkemi i sjöar Provpunkt 53 Lisselgårds-Dammsjön
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Lisselgårds-Dammsjön
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i sjöar Lisselgårds-Dammsjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Metallpåverkade sjöar och vattendrag i Dalarna Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen   2 gånger per år 2008 2009
Metallpåverkade sjöar och vattendrag i Dalarna Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 2 gånger per år 2008 2009
Metallpåverkade sjöar och vattendrag i Dalarna Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 2 gånger per år 2008 2009
Metallpåverkade sjöar och vattendrag i Dalarna Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 2 gånger per år 2008 2009
Metallpåverkade sjöar och vattendrag i Dalarna Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   2 gånger per år 2008 2009
Metallpåverkade sjöar och vattendrag i Dalarna Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom 2 gånger per år 2008 2009
Metallpåverkade sjöar och vattendrag i Dalarna Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink 2 gånger per år 2008 2009
Metallpåverkade sjöar och vattendrag i Dalarna Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar 2 gånger per år 2008 2009